izapis.cz

Aplikace pro zápisy k předškolnímu a školnímu vzdělávání

 

Balíček on-line aplikací, které komplexně řeší zápisy a přijímací řízení do předškolních zařízení a do základních škol včetně doplňkových řízení.

 • přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání (MŠ)
 • přijímací řízení do 1. ročníků základních škol (ZŠ)
 • zápis do přípravných tříd ZŠ
 • zápis do školní družiny

Výhody aplikací

 • jednoduché rozhraní
 • umožňuje i současný zápis do více škol
 • připraveno pro distanční i prezenční zápis
 • responzivní zobrazení pro všechna zařízení
 • kompletní zajištění provozu
 • provoz na šifrovaném spojení
 • ochrana osobních údajů

Aplikace jsou poskytovány formou "Software as a Service" - nekladou tedy žádné nároky na vaši infrastrukturu. K práci postačuje pouze internetový prohlížeč.
 

 
 

 
 

Aplikace řeši celý proces zápisu od sběru žádostí - přihlášek od zákonných zástupců, evidenci a vyhodnocení žádostí podle přijímacích kritérií, až po zveřejnění seznamu uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Samozřejmostí je vystavení dokumentů nezbytných pro správní řízení.

 

 
 

Reference

Město Říčany

Město je zřizovatelem čtyř základních škol a čtyř mateřských škol. Pro všechna tato školská zařízení využívá aplikaci Zápisy již od roku 2015. Zákonní zástupci mají možnost podat žádost do více škol současně, přičemž mohou označit, kterou školu preferují. Kromě toho město využívá aplikace pro zápis do školní družiny a přípravných tříd.

Základní a mateřská škola Ludgeřovice

Škola spravuje tři odloučená pracoviště mateřských škol, která jsou samostatná, ve třech budovách. Přijímací řízení v každém oddělení probíhá samostatně. Pro všechna oddělení používá škola aplikaci Zápisy od roku 2019. Zákonní zástupci mohou podat žádost o přijetí do všech tří oddělení.

 

 
 
 

Informace o zpracování osobních údajů najdete zde.

Copyright © 2024 i-servis.cz