izapis.cz

Zápisy do ZŠ

 

Založení a nastavení aplikace

Aplikace Zápisy do ZŠ pracuje jako služba na infrastruktuře poskytovatele. Rozhraní aplikace je dostupné na libovolném zařízení (PC, Mac, tablet, pro vyplňování a odesílání žádostí i mobilní telefon) prostřednictvím webového prohlížeče. Před zřízením služby vyplníte jednoduchý formulář - dotazník, ve kterém uvedete požadované parametry služby (např. počet školských zařízení, počet přijímaných dětí, přijímací kritéria, termíny zápisu atd.). Následně je služba spuštěna v testovacím režimu, kde si můžete vyzkoušet všechny funkce a vlastnosti. Podle vybrané varianty je pak služba individuálně upravena (barvy, texty, případně úpravy formulářů a dokumentů).

Příjem žádostí o přijetí

Od nastaveného data je pak otevřen příjem žádostí o přijetí zákonnými zástupci. Po jednoduché registraci ověřením e-mailové adresy potvrdí zákonný zástupce odesílající žádost souhlas se zpracováním osobních údajů a může přistoupit k vyplnění údajů o dítěti a o zákonných zástupcích. Současně je do aplikace možné zavést více dětí (v případě sourozenců). Poté vytvoří žádost o přijetí - aplikace ze zadaných údajů vytvoří formulář žádosti o přijetí a další potřebné dokumenty.

Tento formulář si žadatel vytiskne, doplní případně potvrzení lékaře a s podepsanou žádostí se dostaví k samotnému zápisu. Pokud je součástí aplikace i rezervace termínu zápisu, vybere si konkrétní datum a čas, na který se k zápisu dostaví.

Současně pokud je to součástí aplikace, může žadatel vyplnit žádost o přijetí do školní družiny.

Přijímací řízení

Žádosti se v aplikaci zapisují a k přijatým žádostem mají přístup pověření pracovníci školy. Již v průběhu příjmu žádostí mohou kontrolovat zadané údaje a případně kontaktovat zákonné zástupce pro doplnění nebo upřesnění.

K datu zápisu se příjem žádostí uzavře a pracovníci školy mají možnost jednotlivé žádosti procházet, přidělit jim spisové číslo, posoudit hodnotící kritéria pro přijetí, zapsat odůvodnění a potvrdit provedení zápisu. V případě, že zákonný zástupce nemohl odeslat žádost předem, je možné provést zápis přímo z rozhraní pro pracovníky školy.

Po ukončení zápisů je hodnocení uzavřeno a žádosti jsou seřazeny podle hodnotících kritérií. Podle počtu volných míst je pak definováno, kterým žádostem lze vyhovět. Na základě tohoto vyhodnocení jsou pak vygenerovány všechny dokumenty správního spisu (rozhodnutí o přijetí či nepřijetí, zápisový lístek atd.).

Na závěr je možné vytvořit anonymizovaný seznam přijatých a nepřijatých dětí ke zveřejnění, připadně vyexportovat data pro práci v dalších aplikacích (Bakaláři apod.).

 

Ceník aplikace

Ceny jsou platné pro přijímací řízení 2021/2022 jednoho školského zařízení.

Při současné objednávce pro více školských zařízení sleva:
30 % z ceny druhé až páté licence,
50 % z ceny šesté až desáté licence.
Při objednávce více než deseti licencí individuální slevy. 

Informace o zpracování osobních údajů najdete zde.

Copyright © 2024 i-servis.cz